La Vanguardia, Cartes al director, 5.01.1996

En el suplement de la Vanguardia corresponent al 1-5 de desembre de 1995 i sota el títol «El negoci d’Humana” apareixen un nombre d’afirmacions que no són veritat. S’hi escriu que, en realitat, Humana no destina els beneficis de la recollida i venda de roba al Tercer Món, Això no és veritat. Humana destina la totalitat deIs beneficis de la seva activitat a aquests projectes. L’any 1994 Humana va enviar 404 tones de roba usada a Moçambic. La roba va ser venuda allà per la nostra entitat germana i tots els fons van ser utilitzats en els dotze projectes descrits en el nostre Informe Anual.

Humana no ha obtingut beneficis de 282 milions de pessetes ni ha utilitzat fons per a la construcció de Ilars, escoles o centres sanitaris que hagin estat venuts o es gestionin amb finalitats lucratives.

També es fa referncia a la vinculació d’ Humana amb una secta escandinava anomenada Tvind. Com hem dit anterior ment, la Cooperativa d’Escoles Tvind és un grup de 41 escoles privades aprovades per l’estat de Dinamarca. Algunes d’aquestes escoles ofereixen la possibilitat a adults de pendre part en un curs d’entre sis i nou mesos per participar en projectes de desenvolupament a l’Àfrica. Segons ens han informat, costa aproximadament 300.000 pessetes apuntar-se al curs. Malgrat això, més de 2.000 persones de diverses nacionalitats han fet aquesf el curs en els últims deu anys. L’esforç d’aquests voluntaris ha estat decissiu per a molts dels projectes finançats amb la roba que envia Humana.

Elisebeth Molnar. Presidenta de l’associació HUMANA.